Reciclàrids Osona SL, disposa de varis tipus de materials reciclats a l’abast dels seus clients, ja siguin empreses o particulars. Cada un d’ells esta obtingut de diferents maneres per  aconseguir aixi un producte final de qualitat i apte per a fer-lo servir en varies situacions depenent de cada tipus.

 

Gestió Correcte

En la Nostra empresa tenim com a preferència la gestió correcta dels residus de la construcció i demolició, de manera que el material rebut es sotmet a varis processos de gestió amb el qual separem els materials útils per reciclar i les restes no útils. 
Tipus de materials reciclatsDisposem de varis tipus de materials a disposició dels nostres clients, amb certificat iso 9000 amb el qual el client obté un bon material per poder fer servir en bases de camins, sub-bases d’urbanitzacions, rellenos i altres utilitats. 
Gestor Autorizat
Som gestors autorizats per l’ “Agència de Residus de Catalunya” Codi de gestor autoritzat nº: E-1065.08).